Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    

2006-11-22 00:00:00 GMT+01:00  
Brief gemeente diemen aan Minister President J.P. Balkenende

De Minister-President
t.a.v. de heer mr.dr. J.P. Balkenende
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

c.c. mevrouw drs. M.C.F. Verdonk,  Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie
c.c. de leden van de Tweede Kamer
c.c. de initiatiefnemers van “Geen sorry, maar pardon” en “aftellen tot het Pardon”.

Ons kenmerk: B30142

Onderwerp: Algemeen pardon voor “oude wetters”
Diemen: 14 juli 2006

Geachte heer Balkenende,

Door de Gemeenteraad van Diemen is afkeuring uitgesproken inzake de onzekerheid levend bij de grote groep asielzoekers die vóór 1 april 2001 hun éérste asielaanvraag en daarmee onder de oude vreemdelingenwet hebben ingediend. Beloofd was deze mensen, deze inwoners van de gemeenten in Nederland vóór 1 juli van dit jaar uitsluitsel te geven over hun status. Die belofte is niet nagekomen. Een nieuwe datum is afgesproken en de ondraaglijke onzekerheid blijft voortduren.

Als gemeente Diemen worden wij dagelijks geconfronteerd met deze onzekerheid ook bij inwoners van onze gemeente. Het niet kunnen opbouwen van een menselijk bestaan, het niet volwaardig kunnen participeren binnen onze gemeenschap is daarvan het gevolg.

De Gemeenteraad van Diemen wil u oproepen, in navolging van de bij u wel bekende initiatieven “Geen sorry maar pardon” en “Aftellen tot het Pardon” en de door de Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen motie die ook door de gemeente Diemen is ondersteund, de regie in dit dossier ter hand te nemen en de bestaande onzekerheid bij deze inwoners van Nederland te (doen) opheffen.

Met hoogachting,

Namens de Gemeenteraad van Diemen,

Mw. Drs. A.E. Koopmanschap                                   drs. G. Nottelman

Burgemeester Diemen                                             raadsgriffier Diemen

 

aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact