Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    
 
Over de campagne » homepage

Persbericht, 31 oktober 2006
Manifestatie, zaterdag 4 november, vanaf 14.00 uur, op Het Plein in Den Haag Katja Schuurman presenteert zaterdag 4 november de landelijke manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’.

Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog een keer een oproep voor een generaal pardon voor de lang in Nederland verblijvende asielzoekers.

Katja Schuurman presenteert de middag, asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning doen hun verhaal. Betrokken Nederlanders spreken als Huub Oosterhuis, bisschop Van Luijn, Anja Meulenbelt, Hedy D'Ancona, Hanneke Groenteman, Joris Linssen en Harry de Winter.

Ook de politici Wim van de Camp (CDA), Hans Spekman en Samira Abbos (PvdA), Jan de Wit (SP), Naïma Azough (GL) en Fatma Koser Kaya (D’66) spreken zich uit over de leus ‘voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’.
Hind, Ernst Jansz, Edsilia Rombley, MIR (voormalig Twarres), Da-Mezz, Miss Dee, de X-tra's, Remon de Jong, Kia' Light , Plattèl, Huub van der Lubbe en My5 treden op.

Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politici en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardonregeling voor de asielzoekers die voor het ingaan van de nieuwe vreemdelingenwet in 2001 naar Nederland kwamen. Al die mensen die zich al jarenlang inzetten voor vluchtelingen, en in het bijzonder voor 'de 26.000 oude-wetters', roepen op te kiezen voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Ook de snelle en daarmee vaak onzorgvuldige procedure in de aanmeldcentra én de kinderen in vreemdelingenbewaring, zijn punten in de nieuwe asielwet die om verandering vragen.

De manifestatie wordt georganiseerd door:
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Amnesty International, Defence for Children International, Genoeg is Genoeg, Humanistsch Verbond, Keer het Tij, Raad van Kerken, Prime, Stichting 26.000 gezichten, Stichting Een Royaal Gebaar, Stichting LOS, Van Harte Pardon, Vluchtelingencordon Friesland, De schaduw blijft, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting INLIA, Vluchtelingen-Organisaties Nederland en Stichting Ons Pardon, Stichting Vluchteling en Vluchtalarm Maastricht.

De websites voor deze manifestatie zijn www.generaalpardonnu.nl
& www.humaanasielbeleid.nl


Duizenden mensen die onder de oude vreemdelingenwet van voor april 2001 asiel aanvroegen (lees verder: oudewetters), hebben anno 2006 nog steeds geen uitzicht op een normaal leven in Nederland. Burgers, politieke partijen, lagere overheden en maatschappelijke organisaties drongen er in de afgelopen vijf jaar vele malen tevergeefs bij de regering op aan om deze groep een pardon te verlenen.
Maar de Tweede Kamer besliste anders: uitgeprocedeerde ‘oudewetters’ moeten te-rugkeren, ongeacht de duur van het verblijf in Nederland. Ook al zijn ze hier al meer dan tien jaar. Ze worden uit hun woningen gezet en uit de vertrouwde omgeving weggehaald. En dan begint de gang door speciaal voor het uitzetbeleid bedachte in-stellingen: vertrekcentra, uitzetcentra en detentiecentra. Slechts een klein deel keert daadwerkelijk terug; bijna de helft belandt vroeg of laat op straat, zonder basisvoor-zieningen als een dak boven het hoofd of geld om van te leven.

Waarom het pardon?

  • Er is zo al lang met ‘oudewetters’ gesold dat ze inmiddels een moreel recht hebben om hier te blijven.
  • De overheid handelt in strijd met het internationaal recht wanneer ze in Nederland geboren en getogen kinderen dwingt te vertrekken.
  • Alleen door het pardon kan een einde worden gemaakt aan het menselijke drama dat zich aan het voltrekken is.
  • Het grootste deel van de ‘oudewetters’ verlaat Nederland niet; niemand is erbij gebaat dat deze mensen in de illegaliteit verdwijnen.

Waarom aftellen?

  • Waarschijnlijk komt er binnen anderhalf jaar toch nog een pardonregeling voor ‘oudewetters’. Aanhoudende druk vanuit de samenleving en verschuivende politieke verhoudingen zullen daarvoor zorgen. In de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van de laatste maanden is telkens een meerderheid te vinden voor een specifiek pardon voor deze groep asielzoekers.
  • Er is een perspectief voor alle ‘oudewetters’ die nog in Nederland verblijven. Het komt er nu op aan de mensen in staat te stellen om op een fatsoenlijke manier de tijd tot het pardon te overbruggen.

De campagne
De campagne Aftellen tot het pardon bundelt de krachten van tal van mensen en organisaties die zich op lokaal niveau (blijven) inzetten voor ‘oudewetters’.
De belangrijkste doelen van de campagne zijn:

  • Aandacht vragen voor de situatie van lang in Nederland verblijvende asielzoekers bij landelijke politici en publiek
  • Oproepen om initiatieven te starten die ‘oudewetters’ ondersteunen
  • Het bundelen van informatie over lokale initiatieven.
  • Elke drie maanden een manifestatie organiseren op verschillende locaties in Nederland. In samenwerking met de initiatiefnemers van lokale projecten.

Aftellen tot het pardon is een landelijke campagne. De campagne stimuleert initiatieven die gericht zijn op ondersteuning van ‘oudewetters’ die in Nederland geen vas-te grond onder de voeten hebben.
Aftellen tot het pardon is een initiatief van LOS, ASKV Amsterdam, Vluchtelingen-cordon Fryslân, Van Harte Pardon Wageningen en Van Harte Pardon Noord.


Laatste nieuws

Oproep Ons Pardon
De leden van Comité van Aanbeveling van Ons Pardon hebben de politiek in een brief opgeroepen om 'eendrachtig en voortvarend' een pardonregeling voor de lang in Nederland verblijvende asielzoekers te realiseren.


Manifestatie Ons Pardon op 16 september

Op 16 september viert Ons Pardon de succesvolle start van het initiatief, samen met de gemeenschap die deze mogelijk heeft gemaakt. Landelijke politici komen spreken over de kans op een pardon na de verkiezingen van november.
Lees hier verder


Brief van de gemeente Diemen aan Minister President J.P. Balkenende.
Lees hier verder


Nieuwe manifestatie Aftellen tot het pardon 14 september 2006
Lees hier verder


17 juni 2006
Actie Witmarsum op het NOS journaal!


Tel af, de clip!
Rapper Remon de Jong maakte voor onze campagne de rap "Tel af".
Je kan hem hier beluisteren!
Naast de rap is er nu ook een clip uit, bekijk hier de preview!
Vraag de clip nu aan op The Box met clipcode 591!
Bekijk de clip van Remon


15 mei 2006
Veendam neemt motie aan.
Lees hier verder


 


aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact