Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    

2006-11-22 00:00:00 GMT+01:00  
Manifestatie Ons Pardon op 14 september

Manifestatie Ons Pardon op 14 september

Op 16 september viert Ons Pardon de succesvolle start van het initiatief, samen met de gemeenschap die deze mogelijk heeft gemaakt. Landelijke politici komen spreken over de kans op een pardon na de verkiezingen van november. Verder zijn er muziekoptredens, een 'maaltijd der ontmoeting', de opening van een fototentoonstelling en een avondprogramma over vluchtelingenkinderen.

Programma
De manifestatie op 16 september omvat een drietal activiteiten op verschillende locaties: een programma met sprekers en muziek op het plein voor de schouwburg, een 'maaltijd der ontmoeting', voor asielzoekers, lokale politici en alle belangstellenden, in de kerk op de Markt, en de opening van een fototentoonstelling over 'oudewetters' in de bibliotheek, met aansluitend een programma over asielzoekerskinderen.

Sprekers en muziek
Plein voor theater Junushoff, Plantsoen, 14.00 - 16.30 uur
Gerda Havertong presenteert dit onderdeel van de manifestatie. Wat heeft Ons Pardon bereikt? Asielzoekers, vertegenwoordigers van Ons Pardon en anderen komen hierover aan het woord. Joost Bosland (psychotherapeut en initiatiefnemer van 26.000 gezichten) vertelt over de problemen van de lang in Nederland verblijvende asielzoekers, en over zijn pogingen om de problematiek onder de aandacht van het publiek te brengen. Landelijke politici ­– Jeroen Dijsselbloem van de PvdA, Anja Meulenbelt van de SP en Diana de Wolff van GroenLinks – geven aan wat ze gaan doen om het pardon dat al jaren in de lucht hangt, na de verkiezingen eindelijk te doen 'landen'. Hun partijen hebben recentelijk in de verkiezingsprogramma's expliciet een pardon voor alle oudewetters opgenomen. Hoeveel hoop mogen we daaruit putten? Een voorschot op een pardon is iets wat op zich al gevierd mag worden; een benefietoptreden van La Vie en Rose zal de stemming erin brengen.

Maaltijd der ontmoeting
Grote Kerk, Markt, 17.00 - 19.30 uur
In de Grote Kerk op de Wageningense markt komen Wageningers met en zonder vluchtverhaal bijeen om samen te eten uit de wereldkeuken, en (nader) kennis te maken met elkaar. De kora- en balafonspeler Zoumana Diarra zorgt voor een muzikale proloog. De 'maaltijd der ontmoeting' is de Wageningse variant van de 'Nacht van de vervanging' die in vele plaatsen rond deze tijd wordt georganiseerd, in het kader van de campagne 'Aftellen tot het pardon'. Lokale politici ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de maaltijd.U kunt deze maaltijd meemaken door u aan te melden via info@onspardon.nl onder vermelding van 'deelname maaltijd der ontmoeting'. (Voor meer informatie: Paul Padding, telefoon 06-51192177.)

Opening tentoonstelling en avondprogramma
De bblthk, Stationsstraat, 20.15 - 22.30 uur
De fototentoonstelling 'Wageningers met een vluchtverhaal' geeft een beeld van het leven van Wageningse oudewetters. De foto's tonen de situatie van 'voor Ons Pardon'. Aansluitend is er een programma over het lot van de kinderen van lang in Nederland verblijvende asielzoekers. Asieladvocaat Michel Collet vertelt over het proces dat kinderen verenigd in Wij Willen Blijven met hulp van Defence For Children voeren tegen de staat. De eisers stellen dat de overheid, door de belangen van de kinderen te verwaarlozen, het internationale kinderrechtenverdrag schendt.

Circus voor de kinderen
Rond theater Junushoff
Voorafgaand aan de manifestatie, vanaf 13.00 uur, wordt er al een feestje gebouwd voor kinderen, op de grasvelden rond theater Junushoff. Jongleurs, circusartiesten, breakdansers, acrobaten en scouts komen demonstraties en workshops geven. Alle kinderen zijn er welkom.

Voor meer informatie over Ons Pardon ga naar www.onspardon.nl

 

aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact